Barbara Kober-Sørensen

Barbara Kober Sørensen

Grafiker, fotogravure

Fotogravure gør det muligt for mig at løfte det simple, fragmenterede udtryk i fotogradiet til et grafisk virkemiddel. Min hensigt er at bruge fotogravuren til et tableau, som inviterer til flertydelige fortolkninger af fortiden.

 

Første verdenskrig betragtes som den første moderne krig. For første gang i krigshistorien blev der brugt masseudryddelsesvåben som giftgas og moderne krigsmaskiner som maskingeværer, tanks og fly.

Det er et hundrede år siden, at erfaringen med det nye fænomen, den moderne globale krig, for første gang satte sine spor i individernes tilværelse og selvforståelse.

I spændingsfeltet mellem biografi og fiktion, fotografi og grafik bevæger jeg mig rundt som en historiker, arkivar og slægtsforsker i en fortid, som fragmentarisk bryder frem i min bedstefars krigs- og familiefotografier.

 

Min tyske bedstefar overlevede krigens rædsel i engelsk fangenskab og skabte sig en tilværelse med Käthe. I sine sidste leveår befandt han sig mentalt i fortiden, altid bøjet over sine fotoalbummer

 

Mail: kober@mail.dk

tlf.: 30564344

tlf.: 38330397

 

Se mere: grafisk-kunst